vittfarne_01

Om oss

Vittfarne är Pågengruppens investmentbolag.
Vår drivkraft är att hjälpa entreprenörer och ägare att tillsammans med oss vidareutveckla värden för kommande generationer.

Det har vi, med en stark förankring i familjeföretaget Pågen, över 100 års erfarenhet av. Vår långsiktighet har genomsyrat affärsbeslut i fem generationer och resulterat i en obelånad verksamhet med en miljard i eget kapital.

Vi letar efter affärspartners som är intresserade av att överlåta hela eller delar av det företag man har byggt upp.
Tillsammans realiserar vi potentialen.

Vi letar efter förvärvsmöjligheter av bolag som omsätter minst 50 miljoner kronor med goda finanser. Vi har en särskild passion för snabbrörliga konsumtionsvaror men är också entusiastiska inför förvärv av framgångsrika bolag i andra branscher. Vi söker inte turnaround-projekt och har mer respekt för fina historiska resultat än prognoser.

Våra investeringar

Vårt mål är att med vår samlade erfarenhet av snabbrörliga konsumtionsvaror, produktutveckling, teknik, produktion, logistik, försäljning- och marknadsföring hjälpa entreprenörer att bygga och växa på lång sikt. Det kan handla om att skapa tillväxt på hemmamarknaden, bygga för internationell expansion eller att förbereda en generationsväxling.

Pågengruppen har genom åren förvärvat och förvaltar ett antal verksamheter. Gruppen innehar dotterbolag inom teknik, jästtillverkning, kvarnar samt bilåterförsäljning.

För mer information klicka på företagslänken.

Vittfarnes styrelse

Styrelsen har industriell erfarenhet från ett flertal branscher,
företagsförvärv, private equity-investeringar samt sitter i ett flertal styrelser.

vittfarne-grupp-bild-retouch-1180-02